Forretningsudvikling handler om at komme godt i gang med opstart af en ny forretning eller om at gennemføre forbedringer af en eksisterende

Vi leverer kompetencer og værktøjer, der kan hjælpe jer sikkert igennem alle opgaver inden for forretningsudvikling, forretningsoptimering og målstyring. Alle vores ydelser er tilrettelagt så også mindre virksomheder kan komme hurtigt igang uden store kapitalkrav.

For etablerede virksomheder, der ønsker at udvikle eller lancere et nyt forretningsområde eller ønsker at kalibrere og forbedre forretningen, kan vi tilbyde en struktureret forretningsgennemgang.

Vi kan desuden tilbyde specialister indenfor forretningsoptimering, der kan hjælpe med såvel analyse som eksekvering af de tiltag, der skal føre til konkrete forbedringer.

Vores ydelser kan købes på fleksible vilkår på enten timebasis eller via klippekort eller som en fast pris på vores standardpakker. Vi udarbejder også gerne et konkret tilbud på specialopgaver på baggrund af en foranalyse.

For iværksættere kan vi tilbyde rådgivning og eksekvering under de første vigtige faser. Vi sikrer, at kursen bliver sat og at de rette kompetencer og værktøjer er klar på rette tid.

Efter vellykket etablering kan vi tilbyde en lang række ydelser, der sikrer, at de kritiske kompetencer i selskabet kan bruge deres tid på at viderudvikle forretningen, tale med kunder eller dygtiggøre sig indenfor egne kompetenceområder. Opgaver som nødvendig administration og tidskrævende rutineopgaver, kan vi tage os af for jer.