Vi har udviklet et koncept, der effektivt hjælper mindre virksomheder med at skabe salg og øget vækst

Vores forretningsmodel er bygget op omkring 3 elementer:

  • Et kompetencenetværk, der består af ansatte konsulenter og specialister ansat på freelancebasis
  • En værktøjskasse, der indeholder værktøjer nøje udvalgt og tilpasset mindre virksomheder
  • En digital platform, der binder ovenstående sammen med en lettilgængelig brugerflade

Værdipotentialet realiseres bedst ved at kombinere udvalgte kompetencer med de rette værktøjer

Vores kompetencenetværk består af en lille kreds af konsulenter, der fungerer som leveranceansvarlige og en bred vifte af freelancere, der allokeres til konkrete opgaver

Alle konsulenter har mere end 10 års erfaring på ledelsesniveau og har praktisk erfaring indenfor mindst et af vores kompetenceområder. Alle konsulenter i TeamPartner er oplært grundigt i brug af vores værktøjskasse og arbejdsmetoder.

Freelancere i TeamPartner er specialister inden for  mindst et af vores kernekompetenceområder og har modtaget oplæring i den del af vores værktøjskasse, der er relevant for dem.

TeamPartners digitale platform indeholder funktioner og services, der gør at vi kan agere effektivt med vores kompetencer og værktøjer

Formålet med platformen er at frigøre tid fra trivielle opgaver, så vi kan  allokere tiden til aktiviteter, rettet mod innovation, forretningsudvikling og vores kunder.

Platformen vil over tid blive udbygget med de funktioner og services, der understøtter vores måde at arbejde på.

Værktøjskassen indeholder nøje udvalgte digitale værktøjer, metoder og skabeloner, som vi af erfaring ved gør opgaverne lettere og hurtigere at løse og med en høj kvalitet

Vi sondrer imellem værktøjer, der bruges hele tiden under en almindelig arbejdsdag. Disse sidder i vores værktøjsbælte og omfatter bla. Office 365, Asana og Process Street.

Derudover har vi en række specialværktøjer, der tages frem til særlige specialiserede opgaver – eksempler er Google Analytics, Power BI og Canva. Vi udvælger løbende de bedste værktøjer og bruger tid på at raffinere måden, de kan bruges hos vores kunder.

Foruden de udvalgte digitale værktøjer har vi udviklet en række skabeloner og metoder, der gør at vi er hurtigt oppe i fart med opgaveløsning.

Eksempel på opstart af opgave

I fællesskab finder vi ud af, hvor I har et behov for at få tilført kompetencer, metoder og værktøjer

Udgangspunktet er en afklaring af:

  • Hvor I er nu og hvor I gerne vil hen
  • Hvad rejsen kræver af kompetencer og værktøjer
  • Hvad I har internt af kompetencer og værktøjer

På den baggrund kommer vi med vores anbefalinger til, hvilke kompetencer i bør købe eksternt og hvilke I bør have internt. De eksterne kompetencer kan vi finde til Jer ligesom vi kan hjælpe med en plan for, hvordan I kan opgradere jeres interne kompetencer.

Forløbet med en ny kunde kunne starte med følgende 5 skridt: